خواننده

آهنگساز

آهنگ

نام تصنیف و ترانه

دلکش مجید وفادار ماهور دنیای من
دلکش مجید وفادار همایون آه بی اثر
دلکش مجید وفادار ابوعطا خاکستر من
دلکش مجید وفادار شور بنده ی عشق
دلکش مجید وفادار بیات ترک رویای شیرین
پوران مجید وفادار اصفهان دلنواز
پوران مجید وفادار اصفهان یار آمد
ناهید سرافراز مجید وفادار چهارگاه نصیب عاشق
داریوش رفیعی مجید وفادار همایون صیاد من
داریوش رفیعی مجید وفادار افشاری حسن گل
داریوش رفیعی مجید وفادار اصفهان شکوه عاشق
روحبخش، پرخیده، روح انگیز مجید وفادار محلی کرمانشاهی وعده ی هر گلرخان(موسم گل)
فیروزه وفادار حمید وفادار اصفهان بی پروا
دلکش مهدی خالدی شور سعی باطل
دلکش مهدی خالدی شور ناامید
دلکش مهدی خالدی شور رفتی
الهه پرویز یاحقی اصفهان مهر آفرین
الهه پرویز یاحقی ماهور مرو سفر
الهه پرویز یاحقی دشتی برق آرزوها
مرضیه پرویز یاحقی اصفهان جشن گل ها
مرضیه پرویز یاحقی همایون ناله شبگیر
مرضیه پرویز یاحقی چهارگاه گرمی عشق
مرضیه پرویز یاحقی بیا ترک افسانه ما
مرضیه پرویز یاحقی افشاری شکسته پر
مرضیه پرویز یاحقی ابوعطا دفتر دانایی
بنان،مرضیه پرویز یاحقی شور ای امید دل من کجایی
شمس حبیب الله بدیعی سه گاه گیسوی شب
مرضیه حبیب الله بدیعی همایون کجا می روی
مرضیه حبیب الله بدیعی همایون در آتشم
مرضیه حبیب الله بدیعی دشتی اشک گرم
مرضیه حبیب الله بدیعی دشتی صبح خندان
مرضیه حبیب الله بدیعی شور نقش غم
مرضیه حبیب الله بدیعی اصفهان دنیای اشک
مرضیه حبیب الله بدیعی اصفهان دگرچه خواهی
مرضیه حبیب الله بدیعی اصفهان گلریزان
مرضیه حبیب الله بدیعی سه گاه موج آرزوها
مرضیه حبیب الله بدیعی سه گاه نشسته در هر چمنی
پوران حبیب الله بدیعی سه گاه زندگی من
پوران حبیب الله بدیعی اصفهان امتحان مکن
دلکش علی تجویدی اصفهان روزگار بگذشته
الهه علی تجویدی ابوعطا هستی سوز
الهه علی تجویدی ابوعطا حسرت نصیب
مرضیه علی تجویدی افشاری خدایا چه کنم (حدیث ناتمام)
هایده علی تجویدی دشتی رفتم و بار سفر بستم
محمودی خونساری علی تجویدی ابوعطا ضربی ابو عطا
گلپایگانی علی تجویدی شور باغبان
پوران عباس شاپوری اصفهان نیلوفر
دلکش مهدی خالدی سه گاه رویای شاعر
دلکش مهدی خالدی چهارگاه داغ لاله
دلکش مهدی خالدی دشتی بوسه وی
دلکش مهدی خالدی اصفهان اشک و آه
دلکش مهدی خالدی اصفهان قهر عاشق
دلکش مهدی خالدی اصفهان آمد نوبهار
دلکش مهدی خالدی بیا ترک ناله دل
دلکش مهدی خالدی همایون قصه ی بی حاصل
دلکش مهدی خالدی همایون دل غافل
پوران مهدی خالدی ماهور بوسه جاوید
بنان مهدی خالدی سه گاه بگریم (درسوگ صبا)
عهدیه مهدی خالدی نوا آهنگی در نوا
پروین مهدی خالدی شوشتری منصوری آیین وفا
بنان،پوران مرتضی محجوبی افشاری دیشب که تو در خانه ما آمده بودی(مهمان)
بنان،مرضیه مرتضی محجوبی دشتی چه شب ها
بی خواننده مانده مرتضی محجوبی دشتی زوفا بازآساقی
احمد ابراهیمی مرتضی محجوبی سه گاه باصفا شو
بنان روح الله خالقی چهارگاه مستی عاشقان
عبدالعلی وزیری،الهه حسین یاحقی دشتی بی خبر
قوامی، الهه حسین یاحقی افشاری جوانی
دلکش پرویز یاحقی اصفهان آشفته
دلکش پرویز یاحقی شور موج
دلکش پرویز یاحقی ابوعطا پربسته
دلکش پرویز یاحقی ماهور بهانه ی تو
الهه پرویز یاحقی بیداد همایون بخت بیدار
الهه پرویز یاحقی ابوعطا سکوت غم
الهه پرویز یاحقی ابوعطا رفته
الهه پرویز یاحقی چهار گاه بهشت من
الهه پرویز یاحقی اصفهان عکس من
پوران عباس شاپوری همایون تک درخت (بی پناه)
پوران عباس شاپوری همایون گلشن هستی
الهه عباس شاپوری سه گاه قبله ی ناز
الهه عباس شاپوری سه گاه رویای من
مهین صیادی عباس شاپوری شور چه می خواهی(خاموشی)
دلکش انوشیروان روحانی چهار گاه روز بی فردا
پوران انوشیروان روحانی اصفهان مرمر
پوران انوشیروان روحانی اصفهان غنچه
پوران انوشیروان روحانی همایون ناز
مرضیه انوشیروان روحانی ماهور پرستوی من
مرضیه انوشیروان روحانی ماهور برق نگاهی
مرضیه انوشیروان روحانی اصفهان مجنون تو
مرضیه انوشیروان روحانی دشتی حدیث مهر و وفا
مرضیه انوشیروان روحانی دشتی شب سیه، ابر پاره پاره
مهستی انوشیروان روحانی همایون سکوت جاودان
پروین همایون خرم اصفهان چه کنم
پروین همایون خرم اصفهان عشق بی پایان
الهه جواد لشکری دشتی ناز غنچه
الهه جواد لشکری شور درد آشنا
الهه جواد لشکری ابوعطا اسیر
الهه جواد لشکری ماهور زلف یار
مرضیه جواد لشکری ماهور ارمغان طبیعت
سیمین آرین جواد لشکری اصفهان مرو
سیمین آرین جواد لشکری چهار گاه سرنوشت من
بنان زرین پنجه اصفهان بیا ای ساقی
بنان اکبر محسنی شور بخت بیدار منی
بنان حسینعلی ملاح مرکب اصفهان و سه گاه رویای هستی
قوامی، مرضیه، ملکه حکمت شعار جواد بدیع زاده سه گاه رفتی و باز آمدی
زهره محمد میر نقیبی سه گاه مرو توای شب
روحبخش حسین صمدی چهار گاه کبوتر بهشتی
تاکنون اجرا نشده فخری ملکپور همایون گل پرپر
بی خواننده مانده نواب صفا شوشتری منصوری جدایی