بایگانی برچسب برای: حسینعلی ملاح

«هستی» یا «رؤیای هستی»

«هستی» یا «رؤیای هستی» عنوان ترانه یا تصنیفی با صدای زنده یاد “غلامحسین بنان” است که با شعری از زنده نام “اسماعیل نواب صفا”