آشفته

آشفته، آهنگ: (بیات اصفهان) از پرویز یاحقی، خواننده: دلکش