رفتم و بار سفر بستم

رفتم و بار سفر بستم، آهنگ: (دشتی) از علی تجویدی، خواننده: هایده

رویای هستی

رویای هستی، آهنگ: (مرکب اصفهان و سه گاه) از حسینعلی ملاح، خواننده: بنان

جوانی

جوانی، آهنگ: (افشاری) از حسین یا حقی، خواننده: حسین قوامی، الهه

موج

موج، آهنگ: (شور) از پرویز یاحقی، خواننده: دلکش