آمد نو بهار

آمد نو بهار، آهنگ: (بیات اصفهان) از مهدی خالدی، خواننده: دلکش