بهانه ی تو

بهانه ی تو، خواننده: دلکش، آهنگ ساز: پرویز یاحقی