تک درخت

تک درخت، آهنگ: (همایون) از عباس شاپوری، خواننده: غلام حسین اشرفی