دعوت از نواب صفا برای شرکت در مراسم معرفی کتاب “مجموعه عکس ها – عباس کیارستمی” 1379