دعوتنامه شرکت کتابسرا برای شرکت در مراسم معرفی کتاب “مجموعه عکس های عباس کیارستمی” 1379