1374/10/29، نامه دکتر ساسان سپنتا به نواب صفا در مورد دستگاه های موسیقی ایرانی

11 آبان 1378، نامه محمد جواد کسایی فرزند استاد حسن کسایی به نواب صفا در مورد نگارش خاطراتش با پدرش

20 بهمن 1377، نامه سید علیرضا میر علی نقی به نواب صفا و در خواست یاداشتی از ایشان در مورد وزیری و معروفی

1340/3/20، تقاضای نواب صفا برای ورود به سبک فقرای نعمت الهی با تقدبم اشعاری به پیر فرقه(نور علیشاه)

 

نامه دعوت کمال الدین مستجاب الدعوه از نواب صفا جهت شرکت در انجمن همبستگان ادب و هنر

1374/2/7، نامه فریدون نوزاد به نواب صفا در مورد انجمن های شعری در شهر رشت و امید به حضور نواب صفا در گیلان