روزنامه جوانان 1372، نامه نواب صفا به فیروزه خطیبی در مورد زنده یاد پرویز خطیبی روزنامه نگار و طنز پرداز