شعر “تو ای صفای من ای…” از جواهری و درج در کیهان لندن. شعر “ای با دل خسته…” از یدالله بهزاد