گیسوی شب

گیسوی شب، خواننده: شمس، آهنگ ساز:حبیب الله بدیعی