1383/7/28، نامه تجلیل ترانه سرایان از نواب صفا (فرهنگسرای ارسباران)