بایگانی برچسب برای: ساسان سپنتا

1374/10/29، نامه دکتر ساسان سپنتا به نواب صفا در مورد دستگاه های موسیقی ایرانی

نامه دکتر ساسان سپنتا به نواب صفا( اصفهان 16 مرداد 1361) و توضیحاتی در مورد کتاب اشعار “گلشن ایرانپور”