بایگانی برچسب برای: علیرضا میر علی نقی

20 بهمن 1377، نامه سید علیرضا میر علی نقی به نواب صفا و در خواست یاداشتی از ایشان در مورد وزیری و معروفی

1368/1/31، مقاله تقدیمی علیرضا میر علی نقی به نواب صفا درباره استاد بنان با عنوان”با یاد آن صدای مخملی”