بایگانی برچسب برای: هایده

رفتم و بار سفر بستم

رفتم و بار سفر بستم، آهنگ: (دشتی) از علی تجویدی، خواننده: هایده