بایگانی برچسب برای: پرویز خطیبی

نامه انوشیروان روحانی به نواب صفا در مورد زندگی نامه ی خود برای استفاده در کتاب قصه شمع

روزنامه جوانان 1372، نامه نواب صفا به فیروزه خطیبی در مورد زنده یاد پرویز خطیبی روزنامه نگار و طنز پرداز