بایگانی برچسب برای: علی تجویدی

رفتم و بار سفر بستم

رفتم و بار سفر بستم، آهنگ: (دشتی) از علی تجویدی، خواننده: هایده

تجلیل معاونت موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد با امضای استاد علی تجویدی