بایگانی برچسب برای: پرویز یاحقی

موج

موج، آهنگ: (شور) از پرویز یاحقی، خواننده: دلکش